Bokstavforming 2: Videre arbeid

Bruk det som har kommet frem i gruppene i arbeidet med økta som utgangspunkt for å formulere et mellomarbeid. Hva ser lærerne at de har behov for å jobbe med?

Eksempler på hva som kan være mellomarbeid:

  • Gjennomføre en økt med trening på bokstavforming.
  • Gjennomføre en økt med bokstavforming basert på den inndelingen Greta Hekneby presenterer i filmen.
  • Lese og diskutere artikkelen ”Håndskrift i en digital verden” av Iris Hansson Myran ved Skrivesenteret.