Bokstavforming 1: Tenkeskriving

I filmen setter Greta Hekneby fokus på bokstavformingens plass i begynneropplæringen. Finn fram penn og papir. Bruk 2 minutter, og noter ned tanker du fikk om bokstavforming i begynneropplæringen av å se filmen. Del så tankene i par.