Bokstavforming 1: Videre arbeid

Bruk det som har kommet frem i gruppene i arbeidet med økta som utgangspunkt for å formulere et mellomarbeid. Hva ser dere at det er behov for å jobbe videre med?

Eksempler på hva som kan være mellomarbeid:

  • Observere elevenes blyantgrep og sittestilling. Har vi noen elever som trenger veiledning?
  • Diskutere på trinn/team hvordan vi bør legge opp arbeidet med bokstavforming.
  • Lese og diskutere artikkelen ”Håndskrift i en digital verden” av Iris Hansson Myran ved Skrivesenteret.