Bokstavlæring: Aktivering av forkunnskaper

Samtale om hvilke tanker dere har om hvordan undervise i bokstavlæringen. 

Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Hva skal til for at bokstavlæringen skal oppleves som meningsfylt for elevene?
  • I hvilken rekkefølge bør bokstavene læres?
  • Skal vi begynne med de store eller de små bokstavene?
  • Skal vi undervise i både bokstavnavn og bokstavlyd?