Bokstavforming 1: Diskusjon (2)

Gå sammen i grupper på 2-4 personer. Diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan balanserer vi at elevene skriver for å formidle og samtidig får opplæring i å skrive bokstavene?
  • Er det viktig at alle elevene skriver bokstavene korrekt etter 2. trinn? Begrunn. 
  • Hva er viktigst for elevene på 1. trinn når det gjelder bokstavforming?
  • Hva er viktigst for elevene på 2. trinn når det gjelder bokstavforming?
  • Hvordan sikrer vi at alle elevene lærer riktig blyantgrep?
  • Har alle elevene bord og stoler tilpasset seg når de skriver?