Fagfilm: Bokstaver!

I denne filmen forteller Kjersti Lundetræ og Per Henning Uppstad hvorfor det kan være lurt med en raskere progresjon i bokstavinnlæringen på 1. trinn.

Mens dere ser filmen: Noter ned stikkord om hvorfor det er lurt å ha en rask bokstavprogresjon. 

Tips: Filmen varer i ca. 8 min., det kan være hensiktsmessig å ta et lite stopp underveis for å oppsummere i par.