Fagfilm: Bokstavprøven del 3 - elever som strever med lesing

I denne filmen presenterer førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle hvordan bokstavprøven kan benyttes for elever som strever med lesing, og hvilken informasjon læreren kan få om elevers leseferdighet når de leser høyt. 

Mens du ser filmen noter tre eller flere punkt som du synes er interessante. Tenk gjerne på en elev du har (eller har hatt) som strever med lesing. Er det noen kjennetegn på leseferdighetene som du kjenner igjen? Noter kjennetegnene.