Bokstavforming 1: Diskusjon

Mål fra Kunnskapsløftet (LK20) i norskfaget, 2. og 4. trinn:

  • skrive tekster for hånd og med tastatur 
  • bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster 
  • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur

Gå sammen i små grupper, og diskuter hvordan dere forstår disse målene.

Image
skrivebok