Bokstavprøven: Diskusjon (3)

Ta utgangspunkt i notatene dere har gjort underveis i filmen, og diskuter også eleven dere har tenkt på. 

  • Har elevene fellestrekk? Hva er likt? Hva er forskjellig?
  • Hvordan kan Bokstavprøven være til hjelp for læreren og eleven som strever med lesing?
  • Hvilke rutiner har vi for å sjekke bokstavkunnskapen hos elever som strever med lesing og skriving på vår skole?