Fagfilm: Bokstavprøven del 2 - bokstavgjenkjenning og bokstavgjenkalling

I denne filmen får dere innblikk i hvordan Bokstavprøven brukes på elever på første trinn.

Mens dere ser filmen tenk på egne elever og hvilke utfordringer disse har hatt med å gjenkjenne og gjenkalle bokstavene.