Bokstavlæring: Videre arbeid

Med bakgrunn i det dere har diskutert i denne økta, ønsker dere å gjøre noe med måten dere gjennomfører bokstavlæringen på første trinn?

Lag et forslag til en plan for bokstavlæringen på deres skole (evt. revider den dere har). Dette kan gjøres individuelt, i team, av en nedsatt gruppe eller lignende.

Legg forslaget (-ene) frem for hverandre på teammøte, fellesmøte, eller når dere samles om neste økt.