Fagfilm: Bokstavprøven del 1 - automatisert bokstavkunnskap

I denne filmen presenterer universitetslektor Edle Inga Bentsen de tre delprøvene som Lesesenterets Bokstavprøve består av, samt teoriene som prøvene bygger på.

Mens du ser filmen noter tre punkter du synes er interessante.