Bokstavforming 2: Diskusjon (2)

Gå sammen i grupper på 2-4 personer, og diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under: ​

  • Hvordan kan en tilpasse opplæringen i bokstavforming til den enkelte elev?
  • Bør trening på bokstavforming skje på skolen eller hjemme?
  • Bør vi introdusere grunnformene av bokstavene til elevene, eller fortsette med enkeltstående løkke- eller stavskriftbokstaver?