Ordlesing: Prøv ut i praksis

Lag en plan for hvordan dere innen rimelig tid kan få hørt alle elevene lese ukjent tekst høyt for en lærer.

Velg en alderstilpasset tekst som det er forventet at de aller fleste i klassen vil kunne mestre å lese. Sett av 3–5 minutter til hver elev. Et godt tips er å lage en liten krok bak i klasserommet som dere kan benytte når klassen for øvrig har lesesiesta, der de leser i biblioteksboka si, eller andre aktiviteter som ikke trenger tett oppfølging.

Gjør deg notater i etterkant: Legg merke til om eleven stoppe opp og lyderer selv på vanlige ord, Legg også merke til om eleven  avkoder feil eller unøyaktig.

Samarbeid i grupper om å bruke informasjonen som kommer frem til å planlegge leseundervisning med formål om å hjelpe elevene som har stagnert i en lyderingsstrategi. 

 

Erfaringsdeling: 

Avtal når utprøvingen skal være gjennomført, og finn et tidspunkt for å dele erfaringer. Diskuter i små grupper med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Del hvilke tilrettelegginger dere gjorde. 
  • Hva fungerte bra, hvorfor? 
  • Hva vil dere gjøre annerledes neste gang?