Fagfilm: Ordlesing - del 1

Du vil i denne filmen få møte elever som har knekt lesekoden, men som likevel opplever det å lese som vanskelig.

Hva kan være spesielt utfordrende for disse elevene? Noter mens du ser filmen.