Bokstavforming 2: Diskusjon

Gå sammen i grupper på 2-4 personer

Diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvilke erfaringer har vi knyttet til å lære elevene å skrive bokstavene riktig?
  • Hva er utfordrende når vi skal lære elevene å skrive bokstavene riktig?
Image
elev skriver R