Bokstavlæring: Diskusjon

Gå sammen i par eller små grupper. Sammenlign notater dere tok underveis i filmen og diskuter de ulike argumentene for å ha en rask bokstavprogresjon. Er det noe dere er enige/uenig med? 

Ta gjerne utgangspunkt i ett eller flere av spørsmålene under: 

  • Hvilken praksis kan gi mest læring for flest elever?
  • Hva får vi godt til med bokstavopplæringen ved vår skole?
  • Hva ønsker vi å ta vare på/beholde?
  • Er det noe vi ønsker å endre på?
  • Hvilke utfordringer kan rask bokstavprogresjon gi?
  • Hvordan kan disse utfordringene løses?