Ordlesing: Diskusjon

Diskuter i små grupper med utgangspunkt i filmen og egne notater: 

 • I filmen nevnes flere forslag for å hjelpe elever til å gjenkjenne ord når de leser, i stedet for å lydere. Hvordan kan disse forslagene overføres til praksis, og har dere flere forslag? 

  • skille like bokstaver
  • bruk av rim
  • gjenkjenne deler av større ord
  • gjennkjenne høyfrekvente ord

    
 • Det blir forklart i filmen hvordan man kan oppdage disse elevene. Hva kan dere gjøre for å identifisere elever som har stagnert i leseutviklingen? Hva kan årsakene til dette være, og hva kan dere gjøre for å hjelpe disse elevene videre?