Quiz: Barns språkutvikling (Språkhverdag)

Her er en liten quiz.

Skriv ned svarene dine på et ark – du trenger ikke å vise dem til noen.

Svarene på quizen kommer i fagfilmen Barns språkutvikling.

 • Kan du gi to eksempler på språkfattige roller i rollelek?
   
 • Er det viktig for barnehagen å kjenne til barns språkmiljø hjemme?
   
 • Gi to grunner til at aktiv deltakelse i rollelek er språklig krevende.
   
 • Hva kan være en viktig språklig støtte under måltid?
   
 • Gi to eksempler på hvor en kan tilrettelegge for skriveaktiviteter.

 

Hvis du ønsker å skrive ut quizen kan du laste den ned nedenfor.