Språklig variasjon og språklig identitet

Under finner du tre tekster om språklig variasjon og språklig identitet. Personalgruppa deles i tre. Hver gruppe får tildelt én av de tre tekstene.