Erfaringsutveksling: Språk og deltakelse i lek

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten Språk og deltakelse i lek.

I oppdraget skulle dere ha blikk for språk, og finne eksempler på hva dere kan gjøre for å fremme barnets språklige deltakelse i lek.

  • Del konkrete eksempler på hvordan dere kan fremme barns språklige deltakelse i lek.