Erfaringsutveksling: Skriftspråkmøter

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten Skriftspråkmøter.

I oppdraget skulle dere legge til rette for at barna utforsket skriftspråket, og se hvilke erfaringer de gjør seg i de ulike skriftspråkmøtene.

  • Del konkrete eksempler på hvilke erfaringer barna fikk gjennom ulike skriftspråkmøter.