Erfaringsutveksling: Språklig variasjon og språklig identitet

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økta Språklig variasjon og språklig identitet.

I oppdraget skulle dere observere ulike lekesituasjoner, og ha et særlig blikk for hvordan barns språklige identitet kommer til uttrykk i leken.

  • Del konkrete eksempler på hvordan dere kan anerkjenne barnas språklige identitet i lek.