IGP-arbeid: Barns språkutvikling

Kunnskap som skapes og deles gjennom gjentatte refleksjoner har stor verdi for den enkeltes og personalets kompetansebygging. Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Barns språkutvikling.

Styrer skriver ned eksemplene som deles av personalet i plenum. Styrer tar vare på eksemplene, som skal brukes i analyse av egen praksis i økt 10 i kompetanseutviklingspakken Språkhverdag.

 • Individuelt (5 min.):
  I fagfilmen Barns språkutvikling gir Åse Kari flere eksempler på ulikheter i barns språkhverdag. I din barnegruppe vil du også ha barn med ulik språkhverdag. Gi tre eksempler fra din barnegruppe.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Del eksemplene med hverandre, og bli enige om de tre eksemplene dere vil dele i plenum.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sine eksempler.
Image
Knapp med teksten "Neste økt"