5 påstander: Språk og deltakelse i lek

Under er fem påstander – ingen av dem er feil.

Styrer skriver hver påstand på et ark. Det skal være ett ark per påstand. Les påstandene høyt og legg arkene ut over gulvet.

Personalet stiller seg ved den påstanden som er viktigst for dem. Når alle har funnet sin plass, spør styrer én person i hver gruppe om hvorfor hun/han har valgt å stille seg nettopp der.

 • Det er en sammenheng mellom språk og sosial fungering
   
 • Barn bruker et annet språk i lek med hverandre enn når de snakker med voksne.
   
 • I lek lærer barn språk både gjennom observasjon og deltakelse.
   
 • Språklige begrensinger kan hindre barns deltakelse i lek.
   
 • Voksne har en viktig rolle i å legge til rette for at alle barn får innpass i leken.