Film: Med blikk for språk

Når vi har kunnskap om barns språk kan vi lettere legge til rette for en rik språkhverdag for alle barn i barnehagen. Det gjelder for både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål, og barn med språkvansker.

Her får dere se hvordan man med utgangspunkt i lek kan ha blikk for barns språk.