Oppdrag: Skriftspråkmøter

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt.

Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget.
 I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Barn har varierte erfaringer med skriftspråk. Ta utgangspunkt i en barnegruppe (3–6 barn). Legg til rette for å utforske skriftspråket sammen i minst fire spontane og/eller tilrettelagte situasjoner.
     
  • Hvilke erfaringer gjør barna seg i de ulike skriftspråkmøtene?
     
  • Ta med konkrete eksempler til erfaringsutveksling i neste samling.