Oppdrag: Språk og deltakelse i lek

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Noen barn bruker språket langt mindre enn sine jevnaldrende. Velg ett barn som du tenker bruker språket lite. Begrunn hvorfor du valgte dette barnet (fire stikkord).
     
  • Observer dette barnet i minst fire ulike leksituasjoner. Ha et særlig blikk for barnets språklige deltakelse.
     
  • Hva kan du gjøre for å fremme dette barnets språklige deltakelse i lek? Ta med ett konkret eksempel til "erfaringsutveksling" i neste samling.