Oppdrag: Språkarbeid i overgangssituasjoner

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget.

I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Det er lett å glemme at overgangssituasjoner kan være en fin arena for språklæring.

  • Grip fatt i språklæringspotensialet i minst fire overgangssituasjoner, og gjør nytte av dette potensialet i ditt arbeid med barnas språklæring.
     
  • Hvilke overgangssituasjoner egner seg godt for språkarbeid, og hvilke språklige erfaringer gjorde barna seg?

Ta med konkrete eksempler til erfaringsutveksling i neste samling.