Barns språkutvikling

Her får dere møte Åse Kari Hansen Wagner, som forteller om hvor viktige voksne i barnehagen er for alle barns språkutvikling. Hun løfter frem både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og majoritetsspråklige og barn med språkvansker.

Legg merke til hva Åse Kari sier om variasjon i barns språkhverdag.