Oppdrag: Språklig variasjon i hverdagen

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Innled minst fire ganger til samtale med barn om forskjeller i språket. Kanskje noen av disse igangsetterspørsmålene under kan være til hjelp. Bruk samtalene som grunnlag for refleksjon om språklig variasjon.

Igangsetterspørsmål:

 • Kjenner du noen som snakker annerledes enn deg? Hvordan snakker de?
   
 • Hva sier du: Jeg eller Eg eller Æ eller I? Hvorfor det?
   
 • Hvordan snakker folk fra ... (navnet på et sted som barnet kjenner, men ikke bor selv)?
   
 • Hvilke andre språk kan du? Kan du lære meg et ord på et annet språk?
   
 • Kan du forstå hva beibier sier?
   
 • Hvilke forskjellige måter å skrive på vet du om?
   
 • Hva er en dialekt?