IGP-arbeid: Språklig variasjon og språklig identitet

Gruppene har lest hver sin tekst: Nynorsk i barnehagen - kvifor?, Språk og identitet og En språkhverdag på norsk og nordsamisk.

Nå skal dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Språklig variasjon og språklig identitet.

Styrer skriver ned alle momentene som personalet deler i plenum. Styrer tar vare på momentene, som skal brukes i analyse av egen praksis i økt 10 i kompetanseutviklingspakken Språkhverdag.

  • Individuelt (5 min.):
    Velg tre viktige eller overraskende moment om temaet språklig variasjon og identitet fra teksten du leste.

 

  • Refleksjon i gruppe (15 min.):
    Del momentene med gruppen som har lest samme tekst som deg, og bli enige om de tre momentene dere synes er viktigst eller mest overraskende.

 

  • Gjennomgang i plenum (10 min.):
    Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum. Styrer skriver ned alle momentene som personalet deler i plenum.