Erfaringsutveksling: Språkarbeid i overgangssituasjoner

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten Språkarbeid i overgangssituasjoner.

I oppdraget skulle dere gripe fatt i språklæringspotensialet i overgangssituasjoner, se hvilke overgangssituasjoner som egnet seg for språkarbeid, og hvilke språklige erfaringer barna gjorde?

  • Del konkrete eksempler på overgangssituasjoner som egner seg godt for språkarbeid.