Oppdrag: Språklig variasjon og språklig identitet

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget.
 I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Barns oppfatninger av egen identitet kan komme til uttrykk gjennom barnas språkbruk i barnehagen.

  • Velg ut en barnegruppe (36 barn). Observer minst fire ulike lekesituasjoner.
     
  • Ha et særlig blikk for hvordan barns språklige identitet kommer til uttrykk i leken.
     
  • Hva kan du gjøre for å anerkjenne barnas språklige identitet i lek?

Ta med et konkret eksempel til erfaringsutveksling i neste samling.