Analyse av egen praksis

Nå vil dere få et skjema som heter Analyse av egen praksis hvor der skal vurdere barnehagens praksis.

I forkant av denne økten har styrer sørget for å sette inn omtrent 27 momenter fra tidligere IGPer i skjemaet.

Bevissthet om hva barnehagen trenger å jobbe videre med er viktig for at det gode språkarbeidet skal opprettholdes. 

Bruk 10 minutter på å vurdere barnehagens praksis. Kryss av svaret som du mener stemmer best for din avdeling.

"Forandring er ikke det vanskelige. Adskillig vanskeligere enn å gjennomføre forandringer er det å finne ut hva som fungerer, forstå hvorfor det fungerer, oppfatte når man bør forandre seg, og vite når man ikke bør gjøre det."

Collins og Hansen (2012). Great by Choice. Hvorfor noen virksomheter blomstrer til tross for usikkerhet, kaos og (u)flaks. Universitetsforlaget. Oslo

 

Vedlegg: Analyseskjema som kan brukes som mal for styrer. Last det ned (Word-format), og fyll inn momenter dere har notert fra tidligere IGPer.