Hopp til hovedinnhold
Jente leser i en bok

Når lesing og skriving blir utfordrende på 1. og 2. trinn

Mange elever begynner på skolen og tenker at det er NÅ de skal lære seg å lese og skrive. De fleste lærer å lese og skrive uten problemer, men noen elever møter utfordringer allerede i begynneropplæringen. Enkelte ganger løser det seg, men for noen er vanskene vedvarende.

 

Mange elever møter hindringer underveis, som de overvinner med litt ekstra veiledning og øvelse. Tilegning av lese- og skriveferdighet tar tid og forutsetter god undervisning og mengdetrening. Utfordringer med lesing og skriving i begynneropplæringen er derfor ikke ensbetydende med dysleksi, fordi dette innebærer at utfordringene er vedvarende. Av den grunn bruker vi ikke betegnelsen dysleksi når elever har utfordringer med lesing og skriving tidlig i skoleløpet.

Usikkerhet, mangelfull(e) kunnskap eller ferdigheter i begynneropplæringen kan forplante seg og medføre at utfordringene blir unødvendig store og kan påvirke motivasjonen. Uavhengig av årsak, små eller store utfordringer, kan det at vi klarer å fange opp og følge opp tidlig i skoleløpet, ha avgjørende betydning for elevenes videre skolegang og livsmestring. Altså, tidlig innsats virker! Tiltak som settes inn tidlig har bedre effekt enn tiltak som settes inn senere i skoleløpet. Derfor er det så utrolig viktig at lærene har kunnskap og kompetanse til å følge med på elevenes lese- og skriveutvikling, slik at de kan sette inn tiltak så tidlig som mulig.

De aller fleste lærere har vært, eller vil, komme i kontakt med elever som har utfordringer med lesing og skriving. Gjennom arbeid med øktene i denne pakken kan man få kunnskap til hvordan man kan finne fram til og tilrettelegge for elever som har utfordringer med lesing og skriving på 1. og 2. trinn.

 

Sentrale spørsmål:

  • Hva er fonologisk og fonemisk bevissthet?
  • Hva er automatisert og funksjonell bokstavkunnskap?
  • Hvorfor er automatisert bokstavkunnskap nødvendig i lesing og skriving?
  • Hvorfor er det viktig å være spesielt oppmerksom på bokstavkunnskapen hos elever som strever med lesing og skriving?
  • Hva gjør vi når elever strever med ordlesing?
  • Hva ligger i betegnelsen staveferdigheter?
  • Hvordan forstå elevers tidlige staveforsøk?

Pakken er laget av Åse Katrine Gjestsen, Edle Bentsen, Anne Elisabeth Dahle, Maya Dybvig Joner og Kristin Sunde, alle Lesesenteret.

Slik bruker du pakken