Prøv ut i praksis: Staveferdigheter og stavevansker

På neste samling skal det handle om noen av de utfordringene som ordlesing i begynneropplæring kan by på. Som forberedelse får dere følgende oppgave: 

  1. Les Fagteksten: ”Når elever strever med å lese ord”.
     
  2. Gjennomfør en kartlegging på følgende måte: 
  • Velg en elev som har hatt en langsom progresjon i sin leseutvikling. 
  • Kartlegg elevens bokstavkunnskap (gjenkjenning og gjenkalling) med Lesesenterets bokstavprøve (last ned som pdf her) 
  • La eleven lese en passende tekst, for eksempel leseleksa til neste uke eller ei lita bok. Observer hvilken strategi han/hun bruker i møte med ukjente ord. Kanskje eleven gjetter på ordene ut fra kontekst, leser alle bokstavene i ordet langsomt og seint, leser stavelser eller leser større deler av ordet som en helhet? 
  • Bruker eleven kun én strategi i møte med ukjente ord, ulike strategier til ulike ord, eller flere strategier til ett og samme ord? 
  • Skriv en kort logg etter observasjonen (maksimum en halv side). 
  • Ta med loggen til erfaringsdeling på neste samling.