Fagfilm: "Utvikling av ordavkoding og staveferdighet"

I denne fagfilmen beskrives utvikling av sikker ordavkodings- og staveferdigheter som en kontinuerlig læringsprosess. Læringsprosessen kan beskrives som en vekselvirkning mellom kunnskap om helhet og deler. Legg særlig merke til hva som menes med dette. 

Legg også merke til hva årsaker kan være til at noen elever ikke får utviklet en solid nok grunnmur som fundament for videre lese- og skriveutvikling.