Diskusjon: Staveferdigheter og stavevansker - 2

Bruk vedlagte skjema fra Lesesenterets Staveprøve til å kategorisere feiltypene med utgangspunkt i tekstene dere hadde med. Hvilke feiltyper kan aksepteres, og hvilke bør følges med på?