Diskusjon: Avkodings- og staveutviklingen – 1

Jobb i par. Les påstandene nedenfor og velg to som dere mener er særlig viktig for elever med lese- og skrivevansker. Presenter og begrunn deretter valgene for resten av gruppa. 

Påstander til diskusjon: 

  • Lese- og skriveopplæringen fra 1. – 7. trinn må vektlegge både ordavkodings- og staveferdighet. 
  • Variert leseerfaring påvirker utvikling av avkodings- og staveferdighet. 
  • Elevene må bli gjort oppmerksomme på om de avkoder eller staver feil. 
  • Det er viktig å finne ut hvorfor avkodings- og staveutvikling er sein/forsinket.  
  • Leseflyt og tempo er avhengig av teksten som skal leses.