Oppgave til neste gang: Hva er lese- og skrivevansker?

Evaluering av eksisterende praksis. Hva gjør dere i dag for å identifisere og tilrettelegge for elever som strever med lesing og skriving? 

Bruk ett av samarbeidsmøtene på teamet, eller på trinnet for å diskutere følgende spørsmål: 

 • Hvordan observeres elevenes lese- og skriveferdighet i din klasse/på ditt trinn? 

   

 • Hvordan brukes kartleggingsresultater og observasjoner i din klasse/på ditt trinn? 

   

 • Hvordan tilrettelegges det for elever som strever med lesing og skriving. Hvilke av følgene tiltak iverksettes, og hvordan?: 

   

  • Tilpassede eksplisitte treningsopplegg (på områder eleven strever – for å utvikle bedre ferdigheter). 

    

  • Tilrettelegging og differensiering i klasseromsundervisningen? 

    

  • Kompensatorisk tilrettelegging (støtte der en bruker andre måter for å lære). 

    

  • Samarbeid på trinnet/teamet for å få til en helhetlig tilpasset opplæring for elever med lese- og skrivevansker? 

    

 

Skriv notater som tas med til erfaringsdeling på neste samling.