Film: Når elever leser unøyaktig

I denne filmen understrekes betydningen av automatisert ordlesing. Videre beskrives gjettelesing, manglende alfabetkunnskap som en årsak til at elever gjetteleser, og hvordan læreren kan rette fokuset mot nøyaktig ordlesing.  

Noter ned to forhold du legger merke til som påvirker elevers nøyaktige ordlesing.