Diskusjon: Automatisert bokstavkunnskap og Bokstavprøven

Diskuter i små grupper: 

  • Del og diskuter punktene dere noterte mens dere så filmen. 
  • Hvilke rutiner har vi på vår skole for å sikre elevers bokstavlæring gjennom første klasse?
  • Hvordan legger vi til rette for at elever får bruke både bokstavgjenkjenning og bokstavgjenkalling i meningsfulle sammenhenger?