Jente sitter med bena i kors og kikker i kamera over kanten på en bok

Når lesing og skriving blir utfordrende på 1. og 2. trinn

Mange elever begynner på skolen og tenker at NÅ skal de lære å lese og skrive. De fleste lærer seg lese- og skrivekunsten uten problemer, men noen elever møter utfordringer allerede i begynneropplæringen. Enkelte ganger løser det seg, men for noen er vanskene vedvarende.

Det å fange opp og følge opp elever som strever tidlig i skoleløpet, har avgjørende betydning for elevens videre skolegang og livsmestring. Tiltak som settes inn tidlig har bedre effekt enn tiltak som settes inn senere i skoleløpet. Gjennom arbeid med denne pakken får dere kunnskap om hvordan identifisere og tilrettelegge for elever som strever med lesing og skriving på 1. og 2. trinn. 

Sentrale spørsmål

  • Hva er fonologisk og fonemisk bevissthet?
  • Hva er automatisert og funksjonell bokstavkunnskap?
  • Hva ligger i betegnelsen staveferdigheter?
  • Hva gjør vi når elever strever med ordlesing?

 

Pakken er laget av Åse Katrine Gjestsen, Edle Bentsen, Anne Elisabeth Dahle, Maya Dybvig Joner og Kristin Sunde, alle Lesesenteret.