Lærer hjelper elev

Læringsfremmende vurdering

Formålet med denne pakken er å vise sammenhengen mellom god skriveopplæring og vurdering for læring.

Dere skal se nærmere på hva som kjennetegner læringsfremmende vurdering og reflektere over ulike måter å legge til rette for vurdering på. I god vurderingspraksis er læreren en veileder som støtter elevene gjennom alle deler av en skriveprosess. Lærere bør se på seg selv som trenere som heier og veileder elevene fram til målet, og ikke dommere som er ute etter å oppdage feil og mangler.

Sentrale spørsmål

  • Hva kjennetegner læringsfremmende vurdering?
  • Hvordan kan underveisvurdering brukes som et redskap i læringsprosessen?
  • Hvordan kan elevene involveres i sin egen læring?
  • Hvordan skape en kollektiv vurderingspraksis?

 

Pakken er utviklet av Iris Hansson Myran og Peter Mørk ved Skrivesenteret.