Jente sitter og jobber

Skriving som grunnleggende ferdighet

Skriving er et redskap for å lære, samtidig som skriving også er et redskap for å synliggjøre kunnskap i ulike fag.

Målsettingen med denne kompetanseutviklingspakken er å skape en felles forståelse om hvordan god og meningsfylt skriveopplæring kan bidra til at elevene utvikler seg som skrivere. Utviklingen av elevenes skrivekompetanse er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele skoleløpet. Det betyr at de eldste elevene, i likhet med de yngste, trenger eksplisitt skriveopplæring. I denne pakken vil det være fokus på hvordan lærer kan lede, veilede og legge til rette for at elevene vet hvorfor de skriver, hva de skal skrive om, hvem de skal skrive til og hvilke ressurser de må ta i bruk for å kunne gjennomføre varierte skriveoppdrag i ulike fag.

Det er relevant å se denne pakken i sammenheng med pakken Skriving i begynnaropplæringa.

Sentrale spørsmål

  • Hva kjennetegner god skriveopplæring?
  • Hva innebærer skriving på fagenes premisser?
  • Hvordan legge til rette for gode skriveprosesser?

 

Faglig ansvarlige for pakken er Peter Mørk, Trude Kringstad, Vibeke Lorentzen og Iris Hansson Myran fra Skrivesenteret.