Lærer hjelper elev. To andre elever skriver.

Det flerspråklige klasserom

Hvordan kan det være å få din grunnutdanningen på et språk du nesten ikke kan, i en kultur med referanser du ikke har? Det er situasjonen til mange elever i norske klasserom. Denne økten handler om hvordan det kan legges til rette for andrespråklæring innenfor rammen av ordinær undervisning i et inkluderende læringsfellesskap.

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan kan du ta flerspråklige elevers perspektiv i undervisningen?
  • Hvordan skiller andrespråkslæring seg fra det å lære et førstespråk?
  • Hva vil det si å ha et eksplisitt språkfokus i alle fag?
  • Hvilke ord er nyttige å jobbe med i undervisningen?
  • Hvordan legge til rette for språkutviklende klasseromsdialog?

Eksplisitt språkfokus i alle fag

Målet med denne økten er å bli bevisst på hvordan du kan legge til rette for andrespråkslæring i fag.

55 min