Illustrasjon av en trommeslager

Lesing og skriving i musikk

Denne pakken har som formål å bidra til at faglærere i musikk kan reflektere rundt egen praksis og slik kunne ivareta lese- og skriveopplæring på en fagrelevant måte.

I pakken oppfordres det til refleksjon rundt tekster, filmer og eksempler fra praksisfeltet. I slutten av denne økta blir det gitt et oppdrag. Vi anbefaler at erfaringene fra dette oppdraget hentes opp igjen i en egen erfaringsutvekslingsøkt.

Sentrale spørsmål:

  • Hva innebærer lesing som grunnleggende ferdighet i musikk?
  • Hva innebærer skriving som grunnleggende ferdighet i musikk?
  • Hva vil det si å kunne skrive og lese i musikk?

 

Pakken er laget av Martine Eidissen Nymo ved Kunst- og kultursenteret (pakkeansvarlig) i samarbeid med Iris Hansson Myran og Peter Mørk ved Skrivesenteret.