Fagfilm: Fem prinsipper for god skriveopplæring

Målet med denne økta er å presentere viktige kjennetegn ved god skriveopplæring. 

Dere skal nå se en fagfilm basert på artikkelen «Fem prinsipper for god skriveopplæring» som er skrevet av Trude Kringstad og Trygve Kvithyld ved Skrivesenteret. Artikkelen ble skrevet i forbindelse med den store nasjonale satsinga Ungdomstrinn i utvikling, men prinsippene gjelder også for barnetrinnet. Denne fagfilmen er ment som en introduksjon til økta.

 

Mens du ser filmen (noter gjerne stikkord):

  • Merk deg områder du synes du og dine kollegaer jobber godt med.
  • Legg også merke til om det er noen av prinsippene dere kan bli bedre på.