Fagfilm: Å lede gode skriveprosesser

Denne økta handler om hvordan vi som lærere kan lede gode skriveprosesser. Å lære seg å skrive er hardt arbeid. For å bli gode skrivere trenger elevene eksplisitt skriveopplæring, som betyr at læreren er tett på under hele skriveprosessen. Å gi elevene gode skriveoppgaver er også viktig for at elevene skal kunne nå målet. 

Mens du ser filmen (noter gjerne stikkord): 

  1. Merk deg områder du synes du og dine kollegaer jobber godt med.
  2. Legg også merke til om det er noe dere kan bli bedre på.